:: Domů :: Odkazy ::

Staré Splavy

Roku 1222 byl v místě postaven mlýn u náhonu. Za husitských válek byla obec zpustošena. První historicky doložená zmínka o obci „Ves pod Dogsy“ je v listině Jiříka z Poděbrad z roku 1460. V konfiskačních listinách z roku 1622 je obec označena jako „Ves pod Stawem“ nebo „Die Alte Wehre“ (Starý Splav n. Staré Splavy). Od roku 1850 jsou Staré Splavy součástí města Doksy a dnes zde žije asi 500 stálých obyvatel.

K místu se váže řada legend. Podle jedné se starosplavský mlynář díky sázce s čertem zasloužil o vznik kopců Bezdězů. Jiná legenda vypráví o setkání Karla IV. s místním ovčákem při lovu na jelena a následném založení Velkého rybníka. Známé jsou i legendy o manu Daliboru z Myšlína nebo o Myším hrádku - dnes Myší ostrůvek uprostřed jezera (legendy viz Máchovo jezero).

Na severní straně se rozkládá vrch Sroubený, lidově Šroubovák. Své jméno údajně získal podle srubu, který stával na jeho vrcholku a sloužil jako strážní věž - Sroubený (německé jméno kopce je Schraubenberg). Tato hláska byla pravděpodobně součástí opěrných bodů, zajišťující bezpečnost na významné kupecké trase z Žitavy přes Bezděz do Prahy.

Na nedalekém vrchu Borný prý obhlížel v srpnu roku 1813 terén Napoleon Bonaparte. Jeho přítomnost byla zaznamenána i na dalších místech v kraji (Jablonné v Podještědí, Mimoň).

V roce 1867 byla obec spojena s okolím železniční tratí.[1]. Trať 080 vedoucí z Bakova nad Jizerou do České Lípy a Jedlové je dodnes funkční a zde má zastávku.

Svoji proslulost získaly Staré Splavy koncem 19. století a zejména ve dvacátých letech 20. století, kdy se sem sjížděla tzv. lepší společnost, hlavně na letní pobyty. Nemovitosti zde postavilo mnoho zámožných rodin, často židovských (Mauthnerovi, Bondyovi), nebo např. rodina režiséra Formana. Staré Splavy, stejně jako Doksy (Hirschberg, někdy Hirschberg am See), získaly přídomek vzdušných lázní, nebo "Sommerfrische".

Po Mnichovu se obec stala součástí Sudet a za druhé světové války hrála roli německého lazaretu a útulku pro německé těhotné ženy. Po válce se Staré Splavy stávají známým odpočinkovýn centrem, od padesátých let i místem organizované odborářské rekreace. Významnými středisky se stávají zotavovny Racek (dnes středisko Roháč a sídlo infocentra), K.H.Mácha, Fr.Kouba, Na Pobřeží (zbořeno v sedmdesátých letech) nebo Ruch (dříve Hotel Petelka). V osmdesátých letech byl postaven komplex zotavovny "Rudý říjen", dnešní hotel Bezděz.

V 90. letech dochází díky uvolnění západních hranic a poklesu odborářských dovolených k dočasnému snížení návštěvnosti a chátrání některých objektů. Ty jsou postupně privatizovány.

Staré Splavy nabízí unikátní koncentraci rekreačních objektů a nabízí řadu možností trávení volného času uprostřed přírodních krás Máchova kraje. Jsou východiskem mnoha turistických tras, například do nedalekých Hradčanských stěn v bývalém vojenském prostoru Ralsko, v nichž nalezneme dosud neporušenou přírodu a četné bizarní skalní útvary. Obec a její okolí sloužily několikrát jako kulisa pro natáčení filmů. I přes současné pokusy o masivní komerční exploataci místa si St. Splavy stále udržují svou původní atmosféru, sahající k předválečné slávě lázeňského letoviska.

Zdroj: Wikipedia